2007/Aug/11

UNDER CON STRUCTION

ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น พื้นขาวอยู่นะคะ แต่ขอแปลก่อน

Coverpage Message

NO.30 Storyroom 2007.08.10 14:37

껌 드실래여?

(ปล. ข้อความนี้เขียนโดย "ฮีบอม" อีกแล้ว ครับทั๋น)

From: HeeChuls CY
Credit: BLG
Translated By: xinyi_1989@sapphire-sg.org

Thai translate by: juniors.exteen.com , www.sawasdeesuju.com

-------------------------------------------

나 기 사 떴 다 2007.08.10 13:47

Im on the news

(ผมออกข่าว)


Im HeeBum~
(ผมคือฮีบอม)

Fourth Dimension youngster Kim HeeChul had turned into a cat and had conversations with the humans.
(มิติที่ 4 แมวของ คิมฮีชอล มีการพูดคุยได้เหมือนมนุษย์)


Recently Kim HeeChul had changed the title of his mini hompy to Im HeeBum. Using a cats attitude to post message which were really interesting
(เมื่อเร็วๆนี้ คิม ฮีชอล ได้เปลี่ยน หัวข้อ cy world เป็น ผมคือฮีบอม และก็ได้มีลักษณะการเขียนข้อความที่น่าสนใจยิ่งนัก)


Kim HeeChul wrote HeeChul was sleeping beside me, Ill replace him to say some words, and started using the attitude of a cat that he kept and posted messages. He had uploaded a photo that he had took with his cat and wrote its really difficult to take care of this fellow, he had to film early in the morning and doesnt even know how to cook his meal~~ want me to say something funny? He really thought that he is the master.

(ฮีชอลเขียนว่า ฮีชอลหลับอยู๋ข้างๆ ผม ผมเขียนข้อความแทน และ เริ่มต้น ใช้ กิริยาท่าทางแบบแมว ในการเขียนข้อความ เค้าอับรูปเกี่ยวกับสิ่งที่เค้าทำ กับแมวเค้า และเขียนว่า มันยากจิงๆที่รับผิดชอบเด็กผู้ชายคนนึง ฮีชอลมีถ่ายหนังในตอนเช้ามากๆ และเค้าก็ไม่รูแม้แต่วิธีทำอาหาร อยากให้ฉันพูดอะไรที่มันฟังดูตลกมั๊ย เค้าคิดว่าเค้เป็น เจ้านายผม)


Kim HeeChul wrote it in a special point of view, started from his pet, a cat that is very independent and treated itself as the master, told everyone stories of how HeeBum will often treat HeeChul as his roommate.


(คิมฮีชอลเขียนในจุดที่น่าสนใจมาก เริ่มต้นจากสัตว์เลีย้งของเค้า ,แมวซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นตัวของตัวเอง และทำเหมือนตัวองเป็นเจ้านาย , ฮีบอมมักจะคิดว่าและทำตัว ว่าเจ้านายของเค้าคือเพื่อนร่วมห้องของเค้า )


The background music had change to songs like Turbos <Black Cat>, Cherry Filters <Romantic Cat> etc, 10 songs which got to do with cats.


(พื้นหลัง และเพลง มีทั้งเพลง Turbos <Black Cat>, Cherry Filters <Romantic Cat> etc, อีกกว่า10 เพลงซึงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแมว)

Kim HeeChuls fans had wrote HeeBum arh, HeeNim is still sleeping now? It really sounds like what HeeBum will do and similar questions, which were reflects the positive responses.

แฟนๆ ของคิม ฮีชอล ได้เขียนข้อความ "ฮีบอม , ฮีนิมยังหลับอยู่หรือเปล่า" มันฟังดูเหมือนว่า ฮีบอมเป็น แมวอับcyอยู่ ซึงดูเหมือนว่า ผลตอบรับจะเป็นไปในทาง บวก)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Journalist arh.. thats not what Kim HeeChul had done, its really me who had done it!
And.. really KAM SHA plus A LI GA DO plus Thank you for writing me in the news..
If that is the case.. your news should have put my photos.. (+__)a
Next time when I go for interviews, I will let you take more pictures of me ^-^
The problem is.. photos that shows my beautiful bodyline and tail, I guessed that they cant be used..

reporter - nim ((ผู้สื่อข่าว นิม)) มันไม่ใช่ คิมฮีชอล แต่ผมต่างหากละที่เป้นคนทำมัน!!และก็ขอบคุณมากๆที่เขียนข่าวถึงผม(ตรงนี้พูดขอบคูณหลายภาษาอะคะ) แต่......ในข่าวคุณควรจะมีรูปผมมั่งซิ คราวหน้า ถ้าผมไปสัมภาษณ์ ผมจะให้พวกคุณถ่ายรูปเยอะๆเลย ^-^
ปัญหาตอนนี้ก็คือ รูปที่โชว์ ความสวยงามของเรือนร่างและหางของผม ผมเดาว่า พวกเค้าคงไม่สมารถที่จะนำมันไปใช้ได้)

Because Im naked.. (-┏)
(เพราะว่าผมโป๊ (-┏) )

From: HeeChuls CY
Credit: BLG
Translated By: xinyi_1989@sapphire-sg.org

Thai translate by: juniors.exteen.com , www.sawasdeesuju.com

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
PS: This msg is wrote by 'HeeBum' again.

(ปล. ข้อความนี้เขียนโดย "ฮีบอม" อีกแล้ว ครับทั๋น)


-------------------------------------------

내 가 볼 때 희 철 형 은 제 정 신 이 아 니 다

2007.08.10 13:32

To me, HeeChul has mental problems

(ถึงตัวเอง , ฮีชอลมีปัญหาด้านจิตใจ)